ملا برادر تاجیکستان را متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان کرد

ملاعبدالغنی برادر؛ معاون اول رییس دولت طالبان می‌گوید، تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کند. او هشدار داده که هر اقدامی واکنش نیز خواهد داشت.ملا برادر در گفتگو با الجزیره گفته‌است که طالبان به کشورهای همسایه اجازه نخواهد داد که درگیری فرقه‌ای و قومی را به راه‌اندازد. طالبان در حالی.

Read More