پولیس ترکیه ۴۰ پناهجوی افغان را بازداشت کرد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۴۰ پناهجوی افغان را در ولایت چاناک‌قلعه این کشور بازداشت کرده است. به گزارش کابل‌۲۴ به نقل از خبرگزاری آناتولی، این پناهجویان ردز سه شنبه ۱۹ جدی قصد خروج غیرقانونی از مرزها را داشتند، اما شناسایی و بازداشت شده‌اند. این افراد می‌خواستند از طریق آب‌های ترکیه.

Read More