یونیسف: دختران ۲۰ روزه افغان، برای ازدواج پیشنهاد می‌شوند

هنریتا فور؛ مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان (یونیسف) با ابراز نگرانی شدید در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان گفته‌است که «آینده یک نسل کامل در خطر است». او از جمله گفته که حتی کودکان ۲۰ روزه را نیز در بدل دریافت جهیزیه برای ازدواج در آینده پیشنهاد.

Read More