ترکیه بیش از ۸۰۰ پناهجوی افغان را اخراج کرد

ترکیه اعلام کرد که ٨٢٦ پناهجوی افغان فاقد مدرک رسمی اقامت را از این کشور اخراج کرده است.

به گزارش کابل‌۲۴؛ این پناهجویان پس از دستگیری به میدان هوایی منتقل و با ۴ پرواز به افغانستان بازگردانده شدند. ترکیه گفته روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را ادامه خواهد داد.

پیش از این حکومت ترکیه اعلام کرده بود که تنها در شش ماه اول سال جاری میلادی ٤٢ هزار و ٦٨٥ مهاجر فاقد مدارک رسمی اقامت را از شهرهای مختلف این کشور دستگیر و اخراج کرده است.

ترکیه از مسیرهای اصلی مهاجرت هزاران پناهجوی افغان است که از نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب و فقر در سرزمین خود به امید رسیده به اروپا فرار می‌کنند.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.