بوسەی ممنوعەای که اسپانیا را تکان داد

این مرد کله پوستی که این بازیکن زن فوتبال را تنگ در آغوش گرفته، لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا است.

کابل۲۴: او هفتەی پیش پس از قهرمانی تیم زنان اسپانیا در جام جهانی فوتبال مرتکب مجموعەای اعمال خلاف عرف شد و از جمله لبان جنی هرموسو  را بوسید.

ماچ آقای رئیس که خودش می گوید با رضایت طرف مقابل بوده و منتقدان هم آن را جلوەای از آزار جنسی می دانند،  به سرعت به یک رسوایی سیاسی تبدیل شد.

به گونەای کە درخواست ها برای استعفای او بالا گرفته و هر روز زنان بیشتری فوتبال اسپانیا را تحریم می کنند.

در مقابل مادر لوئیس اعتصاب غذا کرده و پسرش را یک قربانی مظلوم می داند.

فرجام این نبرد برای اسپانیا و جهان فوتبال سرنوشت ساز است.
اسپانیا دارای یک سنت راست افراطی با گرایشات “سکسیستی خیرخواهانه” است که ریشه در فرهنگ سیاسی رژیم فرانکو و سنن دگرناپذیر کلیسای بدون مدارای آن در قرون وسطی دارد.

شمایل روبیالس با کلەی پوستی و قد بلند و هیکل تنومند معرف هنجارهای فرهنگی پرورندەی اوست.

خرده فرهنگ کله پوستی‌ها در میانەی ظهور و رونق جنبش‌های جوانان در دهەی شصت بعنوان بدیل کارگری خرده فرهنگ طبقەی متوسط هیپی‌ها ظهور کرد و در دهەهای بعد با راست افراطی اروپا همبسته شد.

کلەی پوستی آقای رئیس وقتی با هولیگانیسم فوتبالی ترکیب می‌شود، بیش از پیش هیولای راست افراطی را در اذهان مجسم می‌سازد.

چە به لحاظ جمعیت شناختی گروه های راست افراطی و هواداران فوتبال و خشونت های خیابانی، بیشتر مردان سفیدپوست طبقەی کارگر را جذب می‌کنند.

این داوری صرفا دربارەی کشورهای شرق و غرب اروپا صادق نیست. بلکه حتی در مورد برخی لیگ‌های خاورمیانەای مانند بیتار اورشلیم و برخی باشگاه‌های قومی ایران که با هواداران راست افراطی شان شهرەاند، صدق می‌کند.

جنجال لوبیانس دوباره این مسائل را پیش کشیده.

در کشوری که دارای یک سنت عمیق نابرابری جنسیتی و اخلاق کاتولیک و پاسداشت سکسیسم خیرخواهانه – تلقی مردان بعنوان ابرانسان و حامی زنان به مثابەی جنس ضعیف تر و متولی توالد و تربیت فرزندان – است، بوسەی لوبیانس صداها را علیه این خرده فرهنگ و نمایندگان سیاسی اش نظیر حزب نژادپرست وکس بلند کرده‌است.

در سطحی بالاتر مسائلی چون تبعیض و خشونت علیه زنان در محیط های ورزشی و در ورزش‌های قهرمانی هم زیر ذرەبین رفتە است.

گویی فرصتی پدید آمده تا جریان راست افراطی که اکنون در بسیاری از کشورها به جریان اصلی سیاست تبدیل شده، در جایگاه پاسخگویی قرار گیرد.

صلاح الدین‌ خدیو

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *