معرفی کتاب غرب چگونه حاکم شد

از نخستین مواجهات ما با «غرب» همواره پرسشی ثابت، در قالب‌های گوناگون، ذهن ما را – به خود مشغول داشته است: «غرب» چگونه «غرب» شد؟ در این جا «غرب» به معادلی برای «پیشرفت»، «تمدن»، «عقلانیت» و… بدل می‌شود و بار سنگینی که این مفاهیم در بر دارند کافی است تا هر ذهنی را افسون کنند.

کابل۲۴: اما چگونه می‌توان پاسخی عینی‌تر به این پرسش فراهم کرد؛ پاسخی که نه به افسون تقابل‌های دوتایی گرفتار شود و نه «غرب» را به بت وارهای خواستنی دست نیافتنی بدل سازد؟

کتاب به این منظور چشم انداز فضایی- زمانی وسیعی را بررسی می‌کند و به نقش عاملیت‌های غیرغربی مثل مغول‌ها، عثمانی‌ها، جوامع حوزه‌ی اقیانوس اطلس و جنوب شرق آسیا می‌پردازد تا برساخته شدن «غرب» در سطوح اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و گفتمانی را تبیین کند.

از نخستین مواجهات ما با «غرب» همواره پرسشی ثابت، در قالب های گوناگون، ذهن ما را به خود مشغول داشته است: «غرب» چگونه «غرب» شد؟ در این جا «غرب» به معادلی برای «پیشرفت»، «تمدن»، «عقلانیت» و… بدل می‌شود و بار سنگینی که این مفاهیم در بر دارند کافی است تا هر ذهنی را افسون کنند.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *