یکی از آخرین سربازان امریکایی بازگشته از افعانستان خودکشی کرد

رسانه‌های امریکایی از خودکشی سه نظامی ارتش امریکا در روزهای اخیر گزارش داده‌اند. یکی از این افراد، از آخرین نظامیان امریکایی بود که در اوایل ماه سپتامبر افغانستان را ترک کرده‌بود. به گزارش کابل۲۴، میلیتری تایمز، مرگ این نظامیان را ناشی از خودکشی و «مشکوک» خوانده و گفته‌است که آنان.

Read More