اداره امور از آغاز تطبیق ماستر پلان شهر کابل خبر داد

اداره امور روز دوشنبه اعلام کرد که در بیست‌وسومین نشست کابینه دولت بر تطبیق ماستر پلان شهر کابل تاکید شد. اداره امور به تمام اداره‌ها برای انجام مسئولیت‌های شان در این زمینه دستور داده است. به گزارش کابل۲۴، صفحه اکس اداره امور روز دوشنبه اعلام کرد که در بیست‌وسومین نشست.

Read More